فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

خدمات کلینیک

خدمات کلینیک

اهداف کلینیک دیابت پورسینای حکیم ، در چند بخش تعریف شده اند:

۱-بیماریابی (غربالگری): یکی از بخشهایی که در پزشکی مدرن سرمایه ی بسیاری را به خود اختصاص داده است ، بخش بیماریابی است. افرادی که به هر دلیلی، ژنتیک، نژاد، محل زندگی، سبک زندگی، خصوصیات ساختاری بدنی، و… مستعد بیماریهای خاصی هستند، اگر تحت ارزیابی و سنجش تستهای غربالگری قرار بگیرند، تشخیص سریعتر بیماری در آنان، با عوارض بسیار کمتر و نیز هزینه های بسیار پایینتر درمانی همراه خواهد بود؛ از این رو، در کلینیک دیابت پورسینا، تشخیص زودهنگام بیماریهای متابولیک و اختصاصاً دیابت ، مورد توجه خاص قرار دارد؛ و مراجعین محترم کلینیک، می توانند از این جهت تحت ارزیابی قرار بگیرند.

۲-درمان: بیماران مبتلا به دیابت ، در این کلینیک دارای پرونده ی مخصوص و فرمهای پیگیری خاص دیابت هستند. درمان آنها ، به صورت استاندارد بر اساس آخرین منابع تخصصی به روز و مدرن، و جامع انجام می شود، به این معنی که در صورت نیاز، ارجاعات فوق تخصصی نیز در سیر درمان آنها قرار می گیرد. از آنجا که درمان دیابت، وابستگی نزدیکی با سبک زندگی و به خصوص نوع تغذیه ی بیمار دارد ، این بیماران در کلینیک حتماً تحت مشاوره ی تغذیه قرار می گیرند .

۳-توانبخشی: عوارض، عضو لاینفک بیماریهای مزمن و سیستمیک مثل دیابت هستند که اگرچه با کنترل بیماری، بروز آنها بسیار کاهش می یابد اما هرگز به طور کامل قابل پیشگیری نیستند. بیمار مبتلا به دیابت، از جهت عوارض مختلف این بیماری، نیازمند حمایت و توانبخشی کامل است که در کلینیک دیابت قسمت اعظم این حمایت های تخصصی و فوق تخصصی قابل ارائه می باشد.

۴-آموزش: هر نتیجه ی درمانی مطلوب، مستلزم آموزش درست ، علمی و مستمر می باشد. در کلینیک دیابت، برنامه های آموزشی منظم برای بیماران به صورت عمومی و خصوصی، حضوری و مجازی، در قالب کتاب و پمفلت تعبیه  شده است، که بیماران می توانند در زمانهای تعیین شده و بر اساس نیاز، با روش مناسب، از این خدمات آموزشی بهره ببرند.

در کلینیک دیابت ، بیماران این امکان را دارند که سوالات مربوط به بیماری خود را در فضای مجازی مطرح کنند و از مشاوره ی تخصصی در این زمینه بهره مند شوند.

۵-پژوهش : پیشرفتهای علمی در طب، بیش از هرچیز، مرهون ثبت مستندات علمی و اطلاعات بیماران است. در کلینیک دیابت، اطلاعات مربوط به بیماری بیماران دیابت در پرونده های مخصوص ثبت و مستندسازی می شوند تا در صورت نیاز برای پیشبرد اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرند.